...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงการบูรณะอุโบสถโบสถ์เก่าวัดโพธิ์ย้อย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงการบูรณะอุโบสถโบสถ์เก่าวัดโพธิ์ย้อย
ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

(จำนวนผู้เข้าชม 684 ครั้ง)